Er du robust – (nok)?

2. maj 2019

Hvad er robusthed egentlig for en størrelse?

Der bliver i mange jobannoncer tit skrevet, at virksomheden ønsker sig en robust medarbejder….

Men hvad betyder det, at være robust – og er det ikke et lige så udvandet ord, som stress efterhånden er blevet?

Ét bud på robusthed er, at medarbejdere og arbejdspladsen er gode til at håndtere nye udfordringer ved at finde veje til at udføre arbejdet på nye måder, og ikke bare løbe stærkere eller lægge flere ting oveni. Et andet bud på robusthed er at være modstandsdygtig og kunne omstille sig, fx når der er mange skift i eller dilemmaer i de faglige relationer, vi har i og uden for arbejdspladsen. Robusthed er også tillid til, at ledere og medarbejdere føler et fælles ansvar for og løser hverdagens opgaver. Vi kan tænke robusthed som en ”muskel”, der skal trænes.

Robusthed er også at stå ved og erkende sin sårbarhed, når det indimellem kan være svært at finde mening. Sårbarhed er et vilkår i hverdagen og ved forandring og udvikling. Så  robusthed handler også om omsorg for sig selv og hinanden.

En robust person er typisk  udadvendt, god til at bede om hjælp, bedre til at hjælpe andre, har flere positive følelser. En sådan person får flere positive følelser og har en tendens til at vokse med udfordringerne i livet, mens personer med ikke så mange positive følelser har større risiko for at tage skade af modgang i livet. De har typisk sparet for lidt op på overskudskontoen, så når de rammes af modgang har de ikke overskud til at håndtere det.

Man kan træne mental robusthed – så alle kan blive mere robuste.

Man kan fx  sætte fokus på det positive. Oplever man noget godt, så del ud af oplevelsen, fortæl det til dine venner, bred det positive ud. Omvendt oplever man noget negativt, så prøv at  begrænse skaden. OK – jeg har mistet mit arbejde, men jeg har stadigvæk min familie og mit helbred, min økonomi er OK – og det går nok snart over. Så begræns det i forhold til både tid og livsområder.

Man kan også  træne selvtillid. Selvtillid hjælper også på robustheden. Og den kan man træne på 3 forskellige måder: Man kan  sætte sig små mål, som giver succesoplevelser, fordi de er nemme at opnå, man kan  tale om tidligere succesoplevelser, og man kan overtale sig selv til at  sige ”Du kan godt”.