Har du svært ved at vælge?

27. oktober 2020

Vi har så mange muligheder, så mange valg vi kan tage, at vi bliver paralyserede af alle de valg!

For ethvert valg er også et fravalg – så valg betyder ikke kun muligheder, men pålægger os også begrænsninger.

Og når vi endelig træffer et valg, kan vi fundere over al det, vi går glip af – det vi har fravalgt.

Du ved, når du skal træffe valg i livet, men nogle valg er så svære, at du udsætter din beslutning. Så laver du enten overspringshandlinger eller du lukker øjnene, uden at træffe dit valg i håb om, at tiden løser det for dig, andre tager en beslutning på dine vegne eller der dukker noget op, som gør det lettere for dig at vælge.

Når du udsætter at træffe et valg, hænger det ofte sammen med, at det er svært at overskue konsekvenserne. Du kan være bange for, du fortryder dit valg, fordi du ved, hvad du har, men ikke hvad du får.

Det kræver ofte stort mod at træffe beslutninger og sommertider er det sådan, at det at sige ”ja” eller ”nej” til noget, kræver stor eftertanke.

Det er essentielt, at du er loyal og ærlig over for dig selv. Når du træffer dine beslutninger ærligt fra hjertet, give dig stor styrke og gennemslagskraft, for da mærker og oplever du, at du har modet til at være tro mod dig selv.

Vælger du at lade være med at træffe et valg, som du ved, du har brug for at træffe, kan du spørge dig selv, hvad det i virkeligheden er, der afholder dig fra at træffe dit valg? Hvad er formålet med det, og for hvis skyld gør du det?

Husk ……. Det er dit liv, dit ansvar, dine muligheder, dine valg.

Som Søren Kierkegaard sagde:

At vove er at tabe fodfæste for en stund – ikke at vove er at tabe sig selv

Så vov at tage de nødvendige valg i livet!