Work-life balance eller Life-work balance?

15. oktober 2020

Jeg har tidligere skrevet om begrebet Robusthed og hvordan det bliver brugt i stillingsannoncer m.m. – ” Vi søger en robust medarbejder” osv.

Robusthed er et ord, der kan tricke mig – og det er begrebet “work-life balance” også.

Og hvorfor er det så det? 

Inden jeg fortæller dig hvorfor jeg mener at udtrykket er fundamentalt forkert, så lad os lige rulle filmen tilbage.

Fordi ifølge Wikipedia så blev udtrykket første gang brugt i England i slutningen af 70’erne.

Udtrykket blev opfundet i forbindelse med kvindefrigørelsen og det faktum at kvindens rolle ændrede sig fra at være hjemme hos familien, til at komme ud på arbejdsmarkedet.

Altså hvordan kvinden balancerede det liv hun havde været vant til (og som det i høj grad var forventet af hende), og så det faktum at hun nu skulle på arbejde, og altså være væk fra hjemmet.

En helt konkret problemstilling der inkluderede, at kvinderne i denne periode skulle re-definerer sig selv.

I denne kontekst synes jeg nu nok at udtrykket giver mening.

Desværre er “work-life balance” udtrykket nu blevet en del af diverse management konsulenters værktøjskasse, til at fortælle stressede forældre at de også skal huske at gå en tur med hunden inden de igen sætter sig foran deres emails om aftenen når børnene er lagt i seng.

Og det er da måske en smuk tanke, men her er hvad jeg mener, er helt fundamentalt forkert ved udtrukket!

Arbejde kommer ALDRIG før dit liv!

Ved at gentage dette mantra igen og igen “work-life, work-life, work-life”, fortæller vi (og retfærdiggør) at arbejde, kommer før vores liv.

Og det er derfor, at management konsulenter stadig kan tage mange tusinde kr. i timen, og stadig få lov til at fortælle om dette ude i virksomhederne. Fordi det handler jo i deres optik om at arbejde, men også lige akkurat at få plads til livet så man ikke går ned med stress…

Så i min verden burde det hedde “life-work balance”. Og tro ikke, at jeg ikke tror på at arbejde, men jeg tror på, at DIT LIV skal komme før dit arbejde. Og det er dit arbejde, der skal passe til dit liv og ikke omvendt.