Forskellen på mænd og kvinder

5. oktober 2020

Mænd og kvinder reagerer forskelligt på stress – og uafhængigt af køn, er der også forskel på, hvilke redskaber der fungerer bedst for den enkelte. Forbi mænd og kvinder reagerer forskelligt, går det ofte skævt, hvis vi giver vores partner det, vi selv helst vil have – og det tærer yderligere på overskuddet.

Mænd

Testosteron  modvirker stress hos mænd. Er testosteronniveauet, hvor det skal være, er manden på toppen, han er på mærkerne og er opmærksom og hjælpsom over for sin partner.

Mænd kan bedre takle stress, når testosteronniveauet er, som det skal være. Testosteronniveauet er på sit højeste om morgenen og falder i løbet af en arbejdsdag.

Når arbejdsdagens stresspåvirkning er overstået, har kroppen behov for hvile. Manden har mindre energi og er træt, når han kommer hjem fra job, fordi hans testosteronniveau er faldet i løbet af dagen. Og når det er lavt, ønsker han at være alene, og han har typisk ikke lyst til at snakke om, hvordan hans dag er gået. Det eneste han ønsker, er at være i fred, slappe af og foretage sig noget ukompliceret og underholdende, som han holder af. Det får testosteronniveauet til at stige og dermed bygger han energien op igen.

Hvis ikke manden giver sin krop  mulighed for at genopbygge, vil stressbelastningen få hans testosteronniveau til at falde yderligere. Og så bliver han uligevægtig, pirrelig og gnaven.

Kvinden forstår ikke mandens behov!

Kvinden forstår ikke instinktivt  mandens behov for at være i fred, så det er vigtigt, at kvinden giver ham mulighed for at være i fred og slappe af, når han kommer hjem. Omvendt må manden indse, at  kvinden ikke kan stå alene med ansvaret  derhjemme.

For at føle sig godt tilpas i samlivet, skal manden have fornemmelse af, at han giver og gør noget godt for sin partner. Hvis en mand ikke aner, hvordan han kan stille sin partner tilfreds, bliver han stresset og hans testosteronniveau falder. Jo mere succesrig og handlekraftig, manden føler sig i forholdet, desto mere nærmer hans testosteronproduktion sig det rette niveau.

Selvtillid øger niveauet og når han foretager sig ting, der stimulerer testosteron-produktionen, får han mere selvtillid. Og det går begge veje. Når manden oplever, det går godt, får han mere energi og føler sig bedre tilpas, fordi hans testosteronniveau bliver normalt.

Så  manden har brug for at føle, at der er brug for ham. Derfor bør kvinden være god til at tage imod det, manden gør for hende – uden at kritisere og uden at rette på ham.

Manden elsker at løse problemer, men når det ikke lykkes og han  mødes med utak eller kritik, mister han lysten til at yde noget i forholdet og kvinden føler sig svigtet og alene og kritiserer måske endnu mere.

Det er vigtigt for en mands velbefindende, at han ved, hvordan han kan stille sin partner tilfreds og at han får anerkendelse og ros for selv de mindste ting, han gør.

Kvinden må lære at give udtryk for sine ønsker og behov og rose manden for det, han gør. Kvinden kan mene, at det ikke er nødvendigt at rose for selv de mest elementæ-re ting, som manden gør, fordi hun ikke selv har behov for ros for de samme ting.

Måske er det nemmere at rose manden for de små ting, når hun ved, at det stimulerer hans testosteronproduktion og dermed hans velbefindende.

Kvinder

Hos kvinder er det  oxytocin, der modvirker stress. Hormonet udskilles bl.a. når man drager omsorg for andre eller ved et velment kram på over 30 sek. 

Hormonet styrker den sociale tilknytning og produceres i store mængder under fødsel og amning. Når oxytocinniveauet er som det skal være, har kvinden mere energi, er gladere og mere fleksibel og føler sig mere tiltrukket af sin partner.

Oxytocinniveauet stiger, når kvinden føler sig tryg og får det, hun har behov for og bliver hørt. Niveauet falder, når hendes behov ikke tilfredsstilles, og når hun føler sig overset, isoleret og afvist. Bare forventningen om at blive overset, isoleret og afvist kan få hendes oxytocinniveau til at dale og hun bliver endnu mere stresset.

Kvinden der føler sig presset, er tilbøjelig til at opleve, at der er 1000 ting, der skal ordnes. Hun  overhører sine egne behov  og ser udelukkende andres. Hun føler nemt, at hun giver og giver, at hun ikke bliver hørt, og at hun skal klare alting selv. Hun er ikke i stand til at slappe af, hun er tilbøjelig til at føle sig alene og til at gøre mere og mere selv. Jo mere hun fokuserer på ting, der skal ordnes, frem for at mærke og tale om sine behov og følelser, jo større trang føler hun til at yde mere – gøre rent, sørge for mere, hjælpe mere, bekymre sig mere.

Når kvinden ikke får det, hun har brug for i forholdet, tærer det på hendes varme følelser og oxytocinniveauet daler. For at få det op igen kræver det, at hun igen føler sig set og hørt og får opbakning og støtte fra andre. Et godt forhold til andre mennesker modvirker stress hos kvinder. Oxytocinniveauet stiger når kvinden viser omsorg for andre, er i tæt kontakt med andre og viser velvilje uden at forvente at få noget igen. Fx. stiger oxytocinniveauet når hun hjælper et menneske, fordi hun holder af det, – dog ikke, hvis hun bliver betalt for det, fordi det er hendes job.

Det er vigtigt for en kvindes velbefindende, at  hendes partner forstår hendes behov for at få et knus, når de mødes efter en arbejdsdag, og at hun har behov for at tale om sin dag. Det får nemlig hendes oxytocinniveau til at stige. Det er efterfølgende vigtigt, at hun forstår hans behov for at være i fred.

Kvinden har brug for at vide, at hun ikke er alene og hun sætter stor pris på selv de små ting, når manden hjælper og støtter hende. Manden er i tvivl om, hvad kvinden gerne vil have og tror fejlagtigt, at der skal meget mere til, for at hun er tilfreds. Han tror, at kvinden sætter størst pris på store ting. – Sådan er det ikke – manden bør gøre mange små ting – også uopfordret. Der skal mindre til, end manden tror. Et knus, opmærksomhed, tid til at blive lyttet til, et kompliment og et par søde ord samt uopfordret hjælp og støtte, der aflaster, kan gøre en stor forskel.

Kvinden har mange muligheder for at stimulerer oxytocinproduktionen uden mandens hjælp. Produktionen bliver stimuleret, når hun kan give sig selv og andre omsorg, når hun er med i et fællesskab, oplever tryghed, samtaler, renlighed, tillid, omsorg, velvære, fælles ansvar, hengivenhed, opbakning, samarbejde, rutiner, gøre noget for sig selv uden tidspres.

Så – når kvinden bruger tid på sig selv og er glad, hjælper hun faktisk manden. Når manden bruger tid på sig selv, føler kvinden sig forsømt og overset.

Kvinden risikerer at gå ned med flaget, hvis hun ikke selv tager ansvar for at stimulere oxytocinproduktionen. Og det kan ske, når kvinden har overskud til at  gøre noget godt for andre og for sig selv. Hun må mærke efter, hvad hun ønsker og har behov for, før hun koncentrerer sig om at stille andre tilfreds.