Stresscoaching erhverv

Skab en sund virksomhed uden stress

Professionel stresscoaching af en erfaren og certificeret stressekspert er et vigtigt skridt mod positive forandringer og udvikling i jeres virksomhed.

Udgangspunktet er at skabe trivsel og merværdi for mennesker og virksomheder. Gode resultater opnås bedst ved at tage individuelt udgangspunkt.

Helhedsorienteret tilgang og tillidsfuldt samarbejde

Et vigtigt element i stressbehandlingen er stresscoaching. Stresscoaching har intet med coaching at gøre, men er primært baseret på rådgivning, vejledning og støtte til at genfinde balancen. Der arbejdes med konkrete og enkle værktøjer, der giver afklaring og hjælper den stressramte med at ændre livsstil.

Krop og psyke hænger uløseligt sammen, og derfor arbejder jeg ud fra en helhedsorienteret tilgang til stressbehandling – og her er et andet vigtigt fokusområde kroppen. Når vi er stressede, er kroppen også overbelastet. Ubalancer og uro både fysisk og psykisk kan sætte sig som spændinger i kroppen. Er der til gengæld en god kontakt til kroppen, er det langt vanskeligere at føle sig stresset. En meget effektiv måde at afstresse kroppen på er gennem anti-stress massage, som indgår i den helhedsorienterede tilgang.

Endelig kan brug af mindfulness-øvelser indgå, hvis det skønnes relevant for den stressramte. Forskning viser, at mindfulness har særdeles god effekt i forhold til at forebygge tilbagefald af stress-relaterede tilstande.

Kombineres den helhedsorienterede tilgang til stressbehandling med en tæt dialog med arbejdsplads/leder gennem hele forløbet, giver det en stor effekt. Efter hver session aftales det med den stressramte hvilke informationer, der må videregives til arbejdspladsen, og på baggrund af dette gives en kort briefing på mail til leder/HR.

Jeg har siden 2013 arbejdet professionelt med behandling af stress og arbejder tæt sammen med de berørte virksomheder.

"Mit stresscoachingforløb hos Mette startede med en behagelig telefonsamtale. Mette var meget lyttende og empatisk og jeg følte tryghed og fortrolighed, så vi måtte mødes. Jeg var så stresset, at jeg ikke selv var klar over det, det var min mand, der sagde stop. Det var hårdt arbejde og Mette lagde ikke skjul på, at det var mig der skulle åbne op og lukke livet ind igen. Tak for det ... Mette og jeg fik flyttet og skabt forståelse for en masse kaos inde i mit hoved, fik synliggjort min personlighed og finde mine indre styrker frem ud fra mine mål i livet. Jeg fik nogle værktøjer, som jeg dagligt bruger og som gør hverdagen mere overskuelig. Tak for det"

– Ilse

Effektiv stressbehandling

Inden stressbehandlingen begynder, vurderer jeg situationen på baggrund af en screening, der giver en pejling på…

Undervejs i forløbet er der løbende kontakt til dig som leder/HR. Du får en briefing på mail efter screeningen samt efter de følgende samtaler/behandlinger. Jeg giver udelukkende information om behandlingen – og som den stressramte har givet tilladelse til at videregive.

Den løbende dialog giver dig et indblik i, hvad stress er, og dermed langt større forståelse for den stressramtes situation.

Jeg tilrettelægger et individuelt forløb, og du kan kontakte mig under hele forløbet, hvis du har spørgsmål.

Pris på stressbehandling

Stressbehandlingspakke: kr. 15.995 excl. moms

Stressbehandlingspakken indeholder:

Dette anbefales til medarbejdere, der viser tegn på stress, og til medarbejdere, som måske allerede er sygemeldte. Er medarbejderen sygemeldt, udarbejdes desuden en indslusningsplan og vejledning i forbindelse med tilbagevenden til job.

Er dette interessant for jer, så kontakt mig for en uforpligtende samtale om, hvordan jeg kan hjælpe.

Få en uforpligtende snak

Hvad enten du henvender dig til mig som privatperson eller på baggrund af en medarbejder med stress, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om stresscoaching – og hvordan det kan hjælpe dig eller din medarbejder.