Erhverv

Stress på arbejdspladsen?

Stresscoaching for ledere og medarbejdere
Stresscoaching centralt i Taastrup eller online.

Er du leder, chef eller HR-konsulent og søger effektiv specialisthjælp til håndtering af stress blandt medarbejderne, så læs videre nedenfor.

Har du eller din medarbejder stress?
Stress er i dag et uundgåeligt vilkår på de fleste arbejdspladser, som du som leder/HR er nødt til at forholde dig til, hvis I skal undgå langvarige sygemeldinger.

At betragte det alene som medarbejderens individuelle problem er for snævert, da stress, uanset om den stammer fra påvirkninger på arbejdspladsen eller fra det private liv, påvirker virksomheden. Stress har dermed både store menneskelige konsekvenser samt konsekvenser for virksomheden.

Derfor er en indsats mod stress af interesse for både virksomhed og medarbejdere.

At hjælpe en stressramt er en proces og kan ikke ordnes med et enkelt møde eller gode råd, og ofte er ekstern bistand nødvendigt. Stressreducerende tiltag er derfor en god investering.

Kan du se, om en medarbejder er stresset?
Symptomer på stress er individuelle, men symptomer, der kan give et fingerpeg om, at der er stress inde i billedet, er, hvis medarbejderen let bliver irriteret, utålmodig, aggressiv og ofte kommer i konflikt med andre, eller har en tilbagetrukket adfærd, manglende initiativ, afvisning i forhold til ansvar, let til gråd og mere sygdom og fravær. Det er generelt ændringer i adfærd, humør og præstationer over tid, du skal være opmærksom på.

Du kan gøre en stor forskel ved at spotte, om en medarbejder er stresset. Når stress tages i opløbet, er det nemmere at fastholde medarbejderen i jobbet og undgå, at vedkommende bliver sygemeldt med stress.

Stress smitter!
En stresset leder kan smitte en hel afdeling. Er man stresset, har man sværere ved at prioritere, man mister lettere overblikket, har svingende humør, er ikke nærværende. Dermed har stressen fået næring til at sprede sig til medarbejderne. En leder bør derfor lære at forebygge og afhjælpe egen stress.

Tilsvarende kan stress hos en medarbejder smitte til de øvrige kolleger.

Er en medarbejder ”bare” moderat stresset, vil det oftest betyde, at vedkommende…

 • bliver mindre omgængelig og mindre social.
 • bliver mindre produktiv.
 • bliver mindre kreativ.
 • får mindre overblik og laver flere fejl.
 • tager mere risikable beslutninger.
 • er mere syg.
 • tager færre initiativer.

Mennesker, der ikke trives, yder ikke deres bedste.

Hvorfor investere i en indsats mod stress? For at...

Altså – kort fortalt, fordi stress koster medarbejdere!

For at kunne drive en sund og driftig virksomhed er medarbejderne en vigtig ressource. At forebygge, spotte og håndtere stress er en absolut og nødvendig ledelsesmæssig opgave, da stress og manglende trivsel i den grad kan påvirke arbejdsindsats og arbejdsmiljø negativt.

Det kan altså betale sig at investere i stressforebyggelse og stresshåndtering for at opnå de aspekter, jeg har oplistet i punktform.

En sygemelding på grund af et stresssammenbrud og alvorlig stress varer ofte flere måneder. En hurtig, professionel og målrettet hjælp vil afkorte sygemeldingens varighed eller helt undgå en sygemelding samt øge sandsynligheden for, at medarbejderen bliver i virksomheden.

Omkostningerne ved at forebygge og afhjælpe stress er små i forhold til de konsekvenser, det har at lade stå til.

”Et højt arbejdspres affødte en latent stress-situation hos flere af medarbejderne. Ligeledes opstod konfliktsituationer mellem medarbejderne som følge af en stresset arbejdsdag. Situationen påvirkede naturligt glæden ved at gå på arbejde.

For at ændre på situationen påbegyndte vi et samarbejde med Mette Jørgensen, Z-free og brugte et par møder med at definere rammer, mål og indhold for en proces.

Mette anbefalede, at vi valgte at sætte fokus på arbejdstrivsel og dermed hvilke forhold der påvirker glæden ved at gå på arbejde, så dialogen ville virke mere fremadrettet.

Gennemførelsen af projektet bestod af et foredrag for de ansatte vedr. parametre som påvirker arbejdstrivslen.

Derefter afholdt Mette individuelle møder med de ansatte og der blev gennemført en slags tilfredshedsmåling for at få en opfattelse af og dialog om den enkeltes oplevelse af trivsel.

Derefter blev der aftalt en udviklingsproces for den enkelte. Det bestod bl.a. af efterfølgende samtaler hos Mette, stresscoaching forløb og kropsbehandlinger.

Der er ingen tvivl om at projektet har haft en effekt. Både set ud fra helheden og for den enkelte. Der er kommet mere fokus på vigtigheden på at reagere hurtigt, såfremt der er optræk til pressede situationer.

Den enkelte medarbejder er helt sikkert blevet mere bevidst om, at det er op til den enkelte at deltage/handle for bedre trivsel, og ikke bare tro at det er andres/ledelsens opgave. ”

– Ole, Direktør i mindre virksomhed

Vis mere

Lad ikke din kollega eller medarbejder blive den næste

De færreste virksomheder har personer ansat, som er uddannede til at hjælpe den stressede. Derfor er det ofte lederen/HR, der rækker ud efter professionel og effektiv hjælp.

Når I vælger at arbejde med mig, vælger I en erfaren stressekspert, der gør en positiv forskel for den stressramte samt for virksomheden.

Stresscoaching er et forløb specielt til behandling af stress. Stresscoaching anvendes både afhjælpende og forebyggende. Det bedste resultat opnås ved at starte, inden stressen bliver alvorlig og din medarbejder bliver sygemeldt. Men er det sket, er stresscoaching stadig en god hjælp til at få medarbejderen hurtigt tilbage.

Et individuelt stresscoachingforløb tager udgangspunkt i den enkeltes stress-situation. Det hele ender op med en større bevidsthed, selvindsigt, større overskud og mere arbejdsglæde, så vedkommende igen kan passe sit arbejde. Det er et fortroligt samtaleforløb med en høj grad af ekspertrådgivning og vejledning – og er derfor meget mere end coaching.

Udbyttet af stresscoaching er…

 • øget motivation og engagement.
 • mindre utilfredshed.
 • større arbejdstrivsel og overskud.
 • færre sygedage.
 • mere glæde og humor.

Jeg vil derudover fungere som bindeled til HR eller nærmeste leder, hvis I ønsker det undervejs i processen.

Kontakt mig for en uforpligtende snak om, hvad I som virksomhed har brug for, så vi sammen kan skabe en positiv forandring for jeres medarbejdere.

Vil du vide mere?

Hvis du som leder i en virksomhed har oplevet symptomer på stress, så kontakt mig for en uforpligtende snak om stresscoaching, og om det er den rette hjælp for dig.

Er du HR eller leder for en medarbejder med stress, så kontakt mig for en snak om, hvordan et stresscoachingforløb kan arrangeres for vedkommende.

Få en uforpligtende snak

Hvad enten du henvender dig til mig som privatperson eller på baggrund af en medarbejder med stress, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak om stresscoaching – og hvordan det kan hjælpe dig eller din medarbejder.