Handelsbetingelser

Handelsbetingelser hos Z-free

Produkter og tjenester udbydes af Z-free v/Mette Jørgensen, Ludvig Hegners Alle 19, 2630 Taastrup, CVR-nr: 34808716. Kontakt mig på mj@z-free.dk.

Digitale produkter: Digitale produkter er dine til evigt eje, med mindre andet fremgår. Men jeg forpligter mig ikke til at hoste materialet til evig tid. Derfor er det kun dit til evig tid, i det omfang du husker at downloade materialet til egen opbevaring.

Gyldighed: Nærværende betingelser gælder med mindre andet er aftalt skriftligt, ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Z-free v/Mette Jørgensen.

Fortrolighed: Jeg behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme mig i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og coaching fortroligt. Jeg deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand.

Priser: Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms med mindre andet er oplyst.

Rettigheder: Alle rettigheder til workshops, kurser, events og andre digitale produkter tilhører Z-free v/Mette Jørgensen.

Z-free v/Mette Jørgensen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til foredrag, kurser, workshops, coachingforløb og 1:1 coaching. Ved køb af Z-free’s ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale.

Brugsretten er personlig.

Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt – med mindre dette er aftalt på forhånd.

Ændring af betingelser: Z-free v/Mette Jørgensen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende betingelser uden varsel.

Generelle betingelser vedr. betaling og aflysning af coachingforløb, foredrag, 1:1 coaching, workshops samt andre ydelser: Coachingforløb, foredrag, kropsbehandlinger, 1:1 coaching og workshops betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Den fulde investering/1. rate faktureres umiddelbart efter din tilmelding og med betalingsbetingelser på 8 dage netto. Tilmelding er bindende.

Coaching/behandlingsforløb skal afvikles indenfor 6 måneder med mindre andet er aftalt.

Beløbet refunderes ikke, når forløbet er i gang. Heller ikke i tilfælde af, at du ikke ønsker at gennemføre hele forløbet og dermed stopper undervejs.

Ved sessioner over tlf /Skype skal beløbet senest står på kontoen dagen før den aftalte tid.

Coachingforløb, workshops, foredrag og 1:1 coaching afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer, bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen. Hvis jeg grundet sygdom eller andet bliver nødsaget til at aflyse en del af et coachingforløb eller workshopforløb, refunderes et beløb svarende til det antal sessioner, du har tilbage.

Ændring/Aflysning af aftale: Aflyses et foredrag, workshop, en coaching session eller en kropsbehandling på foranledning af Z-free v/Mette Jørgensen, bliver aftalen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Hvis et foredrag aflyses af køber 30 dage inden den aftalte dato, opkræves ingen gebyr.
Ved aflysning mindre end 30 dage inden den aftalte dato opkræves 50% af den aftalte pris.
Ved aflysning mindre end 14 dage inden den aftalte dato opkræves 100% af den aftalte pris.
Hvis du får brug for at flytte datoen for arrangementet, vil dette som regel kunne lade sig gøre uden beregning ved aftale om en ny dato inden for de kommende 2 måneder.

Tidspunkter for coaching sessioner og kropsbehandlinger kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Hvis køber melder afbud senest 24 timer inden sessionens start, kan sessionen/behandlingen rykkes til et andet tidspunkt Udebliver køber fra en aftale eller aflyser senere end 24 timer før vores aftale, faktureres det fulde beløb.

Betalingsmidler:
Vi tager imod følgende betalingsmidler:
Mobile pay: 41 21 31 40
Bank-overførsel: 5021-0001519835 (Jyske Bank)