Præstation og/eller passion? Find en god balance!

8. februar 2023

Det du er god til, er ikke altid godt for dig at gøre. Især ikke hvis du overgør det.

Det er sundt at være i kontakt med, hvilken energi du får ved det, du laver. Hvis energimåleren er ved at gå i minus, er det typisk et tegn på, så du overgør, det du gør. For selv en god ting, kan der blive for meget af.

Det er nødvendigt at holde fast i, at den positive energi er en væsentlig del af det, man laver. Det er den, der driver. Hvis man gør for meget af en ting, så man begynder at dræne sig selv for energi, er det fornuftigt at skrue ned.

Det er derfor en god ide at se på sine opgaver og opdele dem i 2 grupper:

  • De opgaver, man er god til
  • De opgaver, man får energi af

På den måde ser man på sine præstationsstyrker og sine passionsstyrker.

Præstationsstyrkerne er dine kompetencer – det, du er god til og som du kunne skrive i dit CV.

Det kunne fx være, at du er god til sprog, er en dygtig svømmer eller kan spille guitar. Et kendetegn ved dine præstationsstyrker er, at andre som regel nemt kan få øje på dem. En præstation er typisk noget, der kan måles og netop derfor er præstationsstyrkerne ofte dem, der giver dig prestige, social status og penge i kassen.

Du har så også et andet sæt styrker, som er endnu vigtigere. Det er dine passionsstyrker. De er ikke nødvendigvis lige så synlige for andre som dine præstationsstyrker og de er sværere at måle, men du kan selv mærke dem.

Passionsstyrkerne er det, der fylder dig med energi. Du kan kende dine passionsstyrker på, at når du bruger dem, er du motiveret, og har en oplevelse af, at du laver noget meningsfuldt.

Så det er 2 forskellige sæt styrker.

En årsag til stress er blandt andet, at du overgør dine præstationsstyrker – og glemmer det, der ”vækker” din passion. Så find en god balance, og sørg for at få energi fra dine passionsstyrker.